1 Step 1
Kontakt

Har du frågor eller åsikter om Backaplan? Fyll i formuläret nedan  så svarar vi så fort vi kan.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Backaplan förr och nu

Från ett industriområde med små tillverknings- och verkstadsfabriker till ett av Sveriges största handelsområden. Under 40 år har Backaplan vuxit och utvecklats till det vi ser idag.
Bra infrastruktur och närheten till Göteborgs centrum är några av Backaplans många fördelar, och ännu finns det stora framtidsplaner för detta område som ständigt fortsätter att utvecklas.

Backaplan förr
Backaplan var till en början ett industriområde med relativt småskalig tillverknings- och verkstadsindustri. Utvecklingen mot det handelscentrum, som Backaplan är idag, startade 1969 när dåvarande EPA etablerade sig i Rosengrens gamla kassaskåpsfabrik. Förmånlig lokalhyra, goda parkeringsmöjligheter och bra infrastruktur gjorde att handlare sökte sig till området.
Backaplans läge och tillgänglighet var en av de viktigaste orsakerna till områdets utveckling. På 1960-talet genomgick infrastrukturen i Göteborg stora förändringar. Anledningen var en växande industri och ökad privatbilism. Trafiksituationen i Göteborgs centrum blev samtidigt allt mer kaotisk och det saknades lokaler för den typ av handel som utvecklades på Backaplan. Tingstadstunneln, Älvsborgsbron, och Lundbyleden tillkom för att möta den ökade trafiken och med det började externa handelsområden, som till exempel Backaplan, att ta form i Göteborgsregionen.
EPAs framgångar och omläggning av trafiken medförde att framsynta entreprenörer såg chanser till egna etableringar. Backaplan med dess låga mark- och lokalkostnader visade sig också lämpa sig särskilt väl för volymhandel av skrymmande varor. En av de tidigaste aktörerna på Backaplan var SIBA som 1974 etablerade Sveriges första stormarknad för radio och TV. Andra tidiga aktörer var Sportex som öppnade cykelbutik på Backaplan 1975 och HCJ med biltillbehör och Hennes & Mauritz som båda tillkom 1978.

Backaplan nu
Backaplan på Hisingen i Göteborg är ett av Sveriges största handelsområden. Handeln upptar omkring 110 000 kvadratmeter och handelsområdet har 3 500 parkeringsplatser. Områdets drygt 120 butiker har en omsättning som uppgår till drygt 2,2 miljarder kronor.
Backaplan har ett unikt läge alldeles norr om Göteborgs stadskärna. Infrastrukturen kring området är mycket god och det är lätt att ta sig till Backaplan oavsett färdsätt. Vägnätet är väl utbyggt kring området och Hjalmar Brantingsplatsen, som är Backaplans hållplats, är Göteborgs näst största knutpunkt med ett mycket stort antal busslinjer och fyra spårvagnslinjer. Även den som färdas till fots eller cyklar tar sig lätt till Backaplan. Det finns gott om cykel- och gångbanor till området.

Framtiden
Nya Backaplan blir en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en utveckling mot en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 20 åren. Knutpunkten vid Hjalmar Brantingsplatsen planeras bli ett av fem stora nav för kollektivtrafiken och vägen in till Backaplans handels- och mötesplatser. När området är helt färdigbyggt (inklusive Kvillebäcken) finns det en ny spårväg och bussterminal, cirka 8 000 bostäder, 100 000 kvadratmeter butiker, 250 000 kvadratmeter kontor, över tio förskolor, fem grundskolor och ett nytt kulturhus. Läs mer här!

 

 

Läs mer om Backaplan Academy