Backaplan Academy

Backaplan Academy – en plattform där all personal på Backaplan ges möjlighet att utvecklas och öka sin kunskap inom handel och service. Med syftet att stärka konkurrenskraften. Och i förlängningen skapa en tryggare arbetssituation för personalen, så att de stannar kvar inom yrket/branschen och på Backaplan. Underlag är de butiker/verksamheter som ligger på Backaplan och dess anställda i alla led.

Tanken är att deltagare efter genomförd utbildning kan erhålla ett kunskapsbevis i form av diplom i Backaplan Academys namn, som i förlängningen kan bli en standard som utvecklar handelsplatsen.

Har du idéer på innehåll och utbildningar så hör har dig till mejlen nedan.

 

För mer info och frågor om Backaplan Academy.
academy@backaplan.se

 

Ordförande Mötesplats Backaplan:
Håkan Schutz (Klockmaster)
tel 070-811 05 41 hakan.schutz@gmail.com