Förr och nu

Backaplans utveckling och framtid

Från ett industriområde med små tillverknings- och verkstadsfabriker till ett av Sveriges största handelsområden. Under snart 40 år har Backaplan vuxit och utvecklats till det vi ser idag.

Bra infrastruktur och närheten till Göteborgs centrum är några av Backaplans många fördelar, och ännu finns det stora framtidsplaner för detta område som ständigt fortsätter att utvecklas.

Backaplan förr

Backaplan var till en början ett industriområde med relativt småskalig tillverknings- och verkstadsindustri. Utvecklingen mot det handelscentrum, som Backaplan är idag, startade 1969 när dåvarande EPA etablerade sig i Rosengrens gamla kassaskåpsfabrik. Förmånlig lokalhyra, goda parkeringsmöjligheter och bra infrastruktur gjorde att handlare sökte sig till området.

Backaplans läge och tillgänglighet var en av de viktigaste orsakerna till områdets utveckling. På 1960-talet genomgick infrastrukturen i Göteborg stora förändringar. Anledningen var en växande industri och ökad privatbilism. Trafiksituationen i Göteborgs centrum blev samtidigt allt mer kaotisk och det saknades lokaler för den typ av handel som utvecklades på Backaplan. Tingstadtunneln, Älvsborgsbron, och Lundbyleden tillkom för att möta den ökade trafiken och med det började externa handelsområden, som till exempel Backaplan, att ta form i Göteborgsregionen.

EPAs framgångar och omläggning av trafiken medförde att framsynta entreprenörer såg chanser till egna etableringar. Backaplan med dess låga mark- och lokalkostnader visade sig också lämpa sig särskilt väl för volymhandel av skrymmande varor. En av de tidigaste aktörerna på Backaplan var SIBA som 1974 etablerade Sveriges första stormarknad för radio och TV. Andra tidiga aktörer var Sportex som öppnade cykelbutik på Backaplan 1975 och HCJ med biltillbehör och Hennes & Mauritz som båda tillkom 1978.

Backaplan nu och i framtiden

Backaplan på Hisingen i Göteborg är ett av Sveriges största handelsområden. Handeln upptar omkring 110 000 kvadratmeter och handelsområdet har 3 500 parkeringsplatser. Områdets drygt 120 butiker har en omsättning som uppgår till drygt 2,2 miljarder kronor.

Backaplan har ett unikt läge alldeles norr om Göteborgs stadskärna. Infrastrukturen kring området är mycket god och det är lätt att ta sig till Backaplan oavsett färdsätt. Vägnätet är väl utbyggt kring området och Hjalmar Brantingsplatsen, som är Backaplans hållplats, är Göteborgs näst största knutpunkt med ett mycket stort antal busslinjer och tre spårvagnslinjer. Även den som färdas till fots eller cyklar tar sig lätt till Backaplan. Det finns gott om cykel- och gångbanor till området.

År 2002 fastställdes en strategiplan för handeln i Göteborgsområdet. I planen räknas Backaplan som ett så kallat nivå 2-område. Detta innebär att området är ett naturligt komplement till Göteborgs City och bidrar till att sällanköpsvaror kan köpas i närområdet.

Hisingen är ett område som expanderar kraftigt. Inom 20 år räknar man med att befolkningen kommer att fördubblas. Hisingens centrala läge i kombination med att nödvändig infrastruktur redan finns är två viktiga orsaker till förtätningen. 8000 nya bostäder kommer att byggas under 2007-2011 varav 2000 i direkt närhet till Backaplan (450 lägenheter på Porslinsfabrikstomten och 1500 på Vågmästarplatsen).